Admin

Aký vplyv má dátum narodenia na osud človeka? Podľa starovekej filozofie úzko súvisí s prírodnými živlami, ktoré výrazne utvárajú našu osobnosť. Aký živel vládne vám a ako sa to dá zistiť? Pozrite sa osudu do očí prostredníctvom svojho dátumu narodenia.

 

Živly ovplyvňujú všetko okolo nás

Už starovekí filozofi ako Thalés či Hérakleitos hovorili o dôležitosti štyroch základných živlov – vody, ohňa, vzduchu a zeme. Platón potom pridal piaty živel, a to éter, ako živel nebeský, v ktorom sa tie základné spájajú.

V japonskej mytológii nájdeme ešte drevo a kov. Aký živel vládne vašej osobnosti a predurčuje tak váš osud? Napovie vám posledná číslica z roku vášho narodenia.

 

Čísla 8 a 9

Ak rok vášho narodenia končí osmičkou alebo deviatkou, potom vašu osobnosť utvára hlavne krajina. Krajina je darkyňou života a tak má veľký vplyv hlavne na ženy. U jedincov s týmito číslami sa prejavuje veľká predstavivosť, bývajú tvorivé a túžia po blahobyte.

 

Čísla 6 a 7

Rok narodenia končiaci šestkou alebo sedmičkou odkazuje na vášnivý živel, a to oheň. Ten naopak silne utvára mužskú osobnosť z hľadiska ochraniteľstva a sily. Ľudia s týmto živlom sú veľmi energickí, rozhodní a tvrdohlaví.

 

Čísla 5 a 4

Teraz sa dostávame k živlom, ktoré majú pôvod v japonskej kultúre. Ak máte v dátume narodenia päťku alebo štvorku, dominuje vám drevo.

Ľudia s týmto živlom sú veľmi obetaví, obzvlášť voči ľuďom, ktorých milujú. Na druhú stranu majú radi slobodu a dokážu byť tvoriví. V rodinnom živote sa snaží nájsť rovnováhu a byť empatickí voči ostatným.

 

Čísla 3 a 2

Dvojka a trojka symbolizujú vodu. Čo to znamená pre osobnosť a osud človeka? Že bude veľmi duševne založený a premýšľavý. Voda je pokojná, čistá a ľudia s týmto živlom sa často nájdu v oblasti umenia – hlavne v hudbe či maliarstve.

 

Čísla 0 a 1

S nulou a jednotkou sa spája živel v podobe kovu, ktorý podobne ako drevo pochádza z japonskej kultúry. Ľudia s prevažujúcim živlom kovu sú veľmi silní, rozhodní a dominantní, často sa tak objavujú na vedúcich pozíciách. Podobne ako kov však majú aj svoje slabé stránky, napríklad prílišnú dôverčivosť.

Našli ste svoje hlavné živly?