Admin

Poradovému číslu dňa, kedy ste sa narodili, sa v numerológii hovorí primárne číslo. Vyjadruje povahové rysy a predpoklady v živote. Ku každému dňu je priradené aj jedno kľúčové slovo, ktoré v sebe nesie typické znaky daného čísla.

 

Nie sme kladní hrdinovia

Každý človek v sebe má dobro i zlo. Niekedy to chce dosť sebazaprenia zachovať si chladnú hlavu, inokedy zasa byť vľúdny k tomu, kto za nič nemôže  alebo potrebuje pomôcť, keď vy sami ste unavení a zranení. Na čo môžete naraziť u tých, čo sa neovládajú? Čo vziať na vedomie z temne stránky u neznámeho, s ktorým máte čo do činenia? Dobro je síce silnejšie ako zlo, preto je väčšina ľudí dobrých, ale sú situácie, keď na temnú stránku ľudskej povahy jednoducho narazíte. Na akú? Prinášame ich prehľad!

 

 1. 1. Nezávislosť

Ctižiadostiví individualisti, s potrebou slobody rozhodovania, majú hlboké city, ale nevedia ich dávať najavo, chránia druhých, milujú často iba raz, príliš dôverčiví

Negatívne rysy: egocentrizmus, pýcha, panovačnosť, žiarlivosť

 

 1. 2. Družnosť

Spolupracujúci, láskaví, empatickí, premýšľajú o názoroch druhých tak dlho, až zabudnú na seba, smutní, keď sa potom o nich nikto nezaujíma

Negatívne rysy: majetnícke správanie, manipulácia, sklon k vydieraniu a k hysterickým prejavom

 

 1. 3.Kamarátstvo

Tímoví hráči, optimisti s originálnym myslením, priamočiari a úprimní, bez priateľov prakticky ani nemôžu žiť, ale potrebujú istú mieru nezávislosti

Negatívne rysy: roztržitosť, nervozita, prílišná kritickosť, sklony k depresii, zmeny názorov

 

 1. 4. Vyrovnanosť

Stabilní, vášniví, tolerantní, podporujúci, metodickí, nadaní, húževnatí, napriek tomu s nízkou sebadôverou, na rozvoj potrebujú pevné zázemie, nenávidia klamstvo

Negatívne rysy: bezcitná arogancia, lakomosť, prepracovanosť

 

 1. 5. Vnímavosť

Inteligentní, nespútaní, odvážni, vnímaví, pokrokoví, v ústrety vychádzajú len vtedy, keď berú niekoho vážne a sú si istí, že im nesiaha na slobodu

Negatívne rysy: stráženie slobody, odmietanie sa angažovať, náladovosť

 

 1. 6. Harmónia

Milujú, nevedia žiť bez lásky, prostí až naivní, majú málo sebadôvery, v rodine nestrpia hádky a rozbroje, milujú pokoj, dobrí diplomati

Negatívne rysy: vlastná zraniteľnosť, strata sebavedomia, držia si partnera za každú cenu

 

 1. 7. Skúsenosť

Potrebujú vyskúšať všetko na vlastnej koži, vzostupmi a pádmi si vytvárajú názory, vyjadrujú sa priamočiaro, rýchlo sa rozhodujú a konajú, ignorujú konvencie

Negatívne rysy: nenápadne intrigujú, majú sklon ku klamstvám, drogám a hazardu

 

 1. 8. Rovnováha

Všestranný potenciál, húževnatí, zmysel pre podnikanie, v živote sú často skúšaní, celý život musia udržiavať v rovnováhe silu, energiu, city, majetok a moc

Negatívne rysy: sebectvo, intrigovanie, nedotklivosť, osobný prospech na úkor druhých

 

 1. 9. Uvážlivosť

Komplikovaní, premýšľaví, pomalí, stále hľadajú zmysel a súvislosti, závery hovoria priamočiaro, musia mať dostatok času a pokoja sami pre seba

Negatívne rysy: všetko berú príliš vážne, nevedia povedať nie, konajú unáhlene, vyhýbajú sa ľuďom

 

 1. 10. Sila

Citliví, uzavretí, málokedy sa zdôveria, ocenia porozumenie a praktickú pomoc, sú nezávislí, sebestační, mnohostranne nadaní, spoliehajú sa iba sami na seba

Negatívne rysy: pýcha, majstrovské skrývanie problémov, sklon k manipulácii

 

 1. 11. Citlivosť

Precitlivení aj priamočiari, prísni, talentovaní, uzavretí, sami v sebe sa nevyznajú, ocenia vzťah, v ktorom sa vnútorne upokoja, v sebaobrane útočia

Negatívne rysy: hádavosť, uštipačnosť, sarkazmus, sklon k agresii a závislostiam

 

 1. 12. Všestrannosť

Spoločenskí optimisti s vyberaným vkusom a zmyslom pre rodinu, rýchlo chápu, dosiahnu všetko, po čom túžia, žijú v dobrom vzťahu a ten je pre nich dôležitý

Negatívne rysy: domýšľavosť, impulzívnosť, falošnosť, ostrý jazyk, odmietanie kritiky

 

 1. 13. Zraniteľnosť

Talentovaní, nadaní, s organizačnými schopnosťami, zriedka si dôverujú, ak majú oporu, sú nezdolateľní, musia si uvedomiť svoju hodnotu, potom sa im darí

Negatívne rysy: urážlivosť, zraniteľnosť, tvrdohlavosť, kritickosť, materiálne istoty a bohatstvo

 

 1. 14. Cieľavedomosť

Schopní a realistickí, zle znášajú miešanie sa do svojich plánov, cieľavedomí pracanti so sklonom robiť niekoľko vecí naraz, potrebujú tolerantného partnera

Negatívne rysy: výbušnosť, netrpezlivosť, puntičkárstvo, diktátorstvo, sklon k alkoholizmu

 

 1. 15. Odvaha

Nezávislí, nespútaní, akční, vnútorne citliví, milujúci deti a rodinu, bez harmonického zázemia rodiny sa im nedarí, strážia si súkromie, málokomu dôverujú

Negatívne rysy: prílišné presadzovanie samého seba, žiarlivosť, útočnosť, kritickosť, vnútorné neistoty

 

16. Priamočiarosť

Potrebujú silného tolerantného partnera, ktorý rešpektuje ich slobodu, majú zmysel pre humor a pevné názory na to, čo je dobré a čo nie, je im jedno, koho urazia

Negatívne rysy: neústupčivosť, miešajú sa druhým do života, extravagancia, melodramatické výstupy

 

 1. 17. Zdatnosť

Dobrí pozorovatelia, ctižiadostiví, samostatní, svoju citlivosť odhalia iba pred oddaným partnerom, ten im pomáha zachovávať si vnútornú rovnováhu

Negatívne rysy: sebeckosť, panovačnosť, posadnutosť úspechom, hysterické citové prejavy

 

 1. 18. Zodpovednosť

Materialisti idúci za úspechom, silné a zásadové osobnosti, priťahujú problémové osoby, ťažko niekomu odmietajú pomoc, potom im však vlastný život skĺzne do drámy

Negatívne rysy: žiarlivosť, zúrivosť, hrubosť, sklony k nerestiam, cynizmus

 

 1. 19. Spolupatričnosť

Vľúdne, sebavedomé osobnosti, so silou a elánom, zvládnu všetko, čo prináša život, v milostných vzťahoch oddaní, ochraňujú rodinu, bývajú majetnícki

Negatívne rysy: sebectvo, panovačnosť, žiarlivosť, snaha byť výnimoční

 

 1. 20. Intuícia

Výborní partneri, milujúci, súcitní a tolerantní, samota im nehrozí, a pokiaľ nastane, ničí ich, pre vnútorný pokoj potrebujú uznanie a podporu okolia

Negatívne rysy: emotívne správanie, nerozhodnosť, zmeny názorov, výbuchy

 

 1. 21. Pochopenie

Tolerantní, chápaví, príjemní, pozitívni, komunikatívni, majú radi úspech, kreatívne osobnosti, všetko dotiahnu až do konca

Negatívne rysy: sklon rozoberať stále dookola to isté, ostrý prejav, chamtivosť

 

 1. 22. Vytrvalosť

Dosiahnu prakticky všetko, o čom snívajú, nesmú naraziť na partnera despotu, potom by vnútorne trpeli a prepadli panike z chudoby

Negatívne rysy: sklon podliehať ilúziám, emóciám, hystérii, egocentrizmus, bezohľadnosť pri dosahovaní cieľa

 

 1. 23. Samostatnosť

Hĺbaví, citliví, tvoriví, niekedy problematickí v partnerskom vzťahu, keď utekajú za samostatnosťou a slobodou, aby sa po čase vracali, pretože partnera k životu chcú a potrebujú

Negatívne rysy: bezohľadnosť, falošnosť, výbuchy zlosti

 

 1. 24. Prívetivosť

Kamarátska, citlivá, veľkorysá a starostlivá povaha, usilovná a vyrovnaná, ale všetko závisí od toho, či má dobrý rodinný život, ten nevyhnutne potrebuje

Negatívne rysy: naivita, precitlivenosť, žiarlivosť, citové vydieranie, bezohľadnosť

 

 1. 25. Nenáročnosť

Láskaví ľudia, dotýka sa ich necitlivosť druhých, majú analytické, praktické myslenie, schopnosť dobre počúvať druhých, sú trpezliví

Negatívne rysy: neschopnosť riešiť problémy, nedotklivosť, sklon k závislostiam

 

 1. 26. Priebojnosť

Bystrý prenikavý úsudok, vodcovská osobnosť, bezproblémové myslenie aj konanie, zodpovední, oddeľujú prácu a rodinu, chránia si súkromie

Negatívne rysy: arogancia, sklony k násiliu, zraniteľnosť, preceňovanie

 

 1. 27. Svedomitosť

Praktická, podnikavá, konzervatívna povaha, poctiví ľudia s jasnými, otvorenými názormi, empatickí, ohľaduplní a oddaní rodine

Negatívne rysy: podceňovanie seba samého, vyhľadávanie problémov tam, kde nie sú, sklon k sebadeštrukcii

 

 1. 28. Rozporuplnosť

Majú radi všetko pod kontrolou a všetko pokrokové, mierumilovní, citliví, túžia po úspechu, potrebujú pokojné partnerstvo a samostatnosť v rozhodovaní

Negatívne rysy: autoritatívni, náladoví, konfliktní, agresívni, zanovití

 

 1. 29. Neprehľadnosť

Majú potenciál na mimozmyslové vnímanie, vysoko citliví a zraniteľní ľudia, musia hovoriť o svojich pocitoch, sú úspešní

Negatívne rysy: tajnostkárstvo, podozrievavosť, vzťahovačnosť, chladná manipulácia

 

 1. 30. Ráznosť

Vynaliezaví ľudia s radikálnymi názormi na život, bystrí, kamarátski, úprimní, neznášajú priemernosť, tvrdo pracujúci, majú radi komfort

Negatívne rysy: dokážu byť suroví, bez súcitu, zrážajú druhých kritikou, vypočítaví

 

 1. 31. Motivácia

Urobia všetko pre dosiahnutie úspechu, majú samostatné originálne myslenie a silnú vôľu, neznášajú klamstvo, sú verní, ohľaduplní, rodinne založení

Negatívne rysy: arogantní, zlomyseľní, nadradení, výbušní, klamári

 

ZDROJ